Impact

Activitățile din cadrul proiectului vor fi monitorizate în conformitate cu normele de gestionare a timpului și a bugetului menționate în formularul de aplicație. De asemenea, este necesară evaluarea periodică a activităților, pentru a obține o imagine a eficienței cooperării și a calității rezultatelor.

În procesul de evaluare, vom folosi tehnicile de mai jos:

  • observarea constantă și schimbul de concluzii care să conducă la reflecții suplimentare și, dacă este necesar, la unele modificări – analiza calității lucrărilor elevilor
  • analiza implicării și entuziasmului elevilor, care va fi un indicator esențial al calității lucrărilor
  • interviuri directe cu elevii și personalul școlii implicat în activitățile proiectului
  • analiza unor instrumente de diagnosticare special pregătite pentru a măsura influența și impactul activitățiilor proiectului asupra grupurilor țintă
  • pregătirea rapoartelor de realizare a sarcinilor pentru a face posibile modalitățile de evaluare de mai sus; vom pregăti instrumente care să faciliteze recunoașterea unor domenii de interes particulare, cum ar fi chestionare de evaluare; chestionare de autoevaluare; Europass; interviuri.

Activitatea referitoare la proiect va fi supravegheată de directorii școlilor, a căror responsabilitate va fi de a permite și de a asigura realizarea tuturor sarcinilor planificate.

În același timp, progresul curent al lucrărilor va fi monitorizat constant de către coordonatorii din fiecare școală parteneră.

Coordonatorii vor fi în contact prin intermediul internetului pentru a face schimb de informații, pentru a comenta activitatea curentă, pentru a oferi sprijin și ajutor reciproc.

Calitatea activităților proiectului va fi, de asemenea, prioritatea noastră principală . Realizarea sarcinilor ulterioare va fi supravegheată de profesori, care vor depune toate eforturile pentru a obține rezultate atât intelectuale, cât și materiale care să reprezinte cel mai înalt nivel posibil.

Calitatea rezultatelor cooperării noastre va fi evaluată periodic. Progresele periodice vor fi monitorizate și discutate atât în cadrul fiecărei instituții în parte, cât și la nivel internațional.

Vom pregăti instrumente adecvate, cum ar fi chestionarele, pentru a evalua calitatea activităților desfășurate și realizările studenților.

Evaluarea va fi o etapă obișnuită a fiecărei reuniuni; prin urmare, aceasta va apărea în mod regulat, cel puțin de două ori pe an.

Profesorii implicați în procesul de evaluare vor pregăti rapoarte privind calitatea și progresul activității noastre. Atât elevii, cât și profesorii vor fi implicați în procesul de analiză a realizărilor și de evaluare a rezultatelor obținute în urma cooperării.

Instrumentul fiabil de evaluare a obținerii rezultatelor planificate va fi furnizat în rapoartele care analizează cunoștințele și abilitățile inițiale caracteristice pentru anumite etape de lucru și cunoștințele și abilitățile reprezentate după îndeplinirea sarcinii.

Calitatea cooperării va fi reflectată și prin nivelul de interes al elevilor.

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.