Indicatori

Indicatorii sunt informații măsurabile utilizate pentru a determina dacă un proiect își
implementează programul așa cum a fost proiectat și dacă şi-a atins obiectivele prin rezultatele urmărite.
Indicatorii nu numai că ajută la înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat sau s-a schimbat prin
realizarea proiectului, dar pot ajuta, de asemenea, să pună întrebări suplimentare cu privire la modul în
care au avut loc aceste schimbări.

Indicatorii aleşi vor sta la baza planului de evaluare, inclusiv a metodelor de evaluare, analiza datelor și raportarea rezultatelor. În cadrul evaluării, indicatorii trebuie revizuiți și utilizați pentru îmbunătățirea proiectului în cursul întregului ciclu de viață al acestuia.
Indicatorii pot fi cantitativi și calitativi:

 • indicatorii cantitativi sunt expresii cantitative (numere, indici, rapoarte sau procente) cu ajutorul
  cărora se caracterizează cantitativ anumite realizări ale unui proiect. Indicatorii cantitativi
  măsoară gradul de realizare a rezultatelor proiectului.
 • indicatorii calitativi descriu statutul proiectului în termeni calitativi. Ei măsoară dacă s-a obţinut ceea
  ce s-a dorit şi ce anume s-a obţinut. Indicatorii calitativi sunt o expresie calitativă referitoare la descrierea obiectivelor sau impactului unui proiect, ei conţinând informaţi despre: relevanţă, acurateţe, încadrare în termen, accesibilitate şi claritate, comparabilitate, coerenţă, posibilitate de realizare.

Indicatorii se pot referi la orice parte a proiectului, la modelul său logic sau la descrierea
proiectului. În funcţie de etapele specifice în desfăşurarea unui proiect/program se deosebesc
următoarele tipuri de indicatori:

 • indicatori de resurse / de intrare (input indicators) – ei măsoară resursele disponibile şi
  gradul de consum al resurselor în orice moment al proiectului / programului. Acest tip de indicatori se referă la toate tipurile de resurse: umane, organizaţionale, materiale, de timp etc. Rolul acestora este de a furniza informaţii legate de resursele disponibile. În cadrul monitorizării, indicatorii de resurse arată în fiecare moment din viaţa proiectului gradul de epuizare a resurselor, iar în cadrul procesului de evaluare indicatorii de resurse arată în ce măsură s-a consumat bugetul, dacă acesta a fost depăşit, care au fost resursele necesare pentru anumite activităţi etc. Exemple de indicatori de resurse: bugetul total al proiectului, numărul persoanelor implicate în implementarea proiectului, numărul instituţiilor şi organizaţiilor implicate etc.
 • indicatori de proces / de ieşire (output indicators) – ei evaluează progresele înregistrate în
  raport cu activitățile și rezultatele operaționale specifice, cum ar fi produsele directe și rezultatele
  livrabile ale activităților proiectului. Aprecierea activităților și a rezultatelor indică dacă proiectul este
  implementat conform planificării. Aceşti indicatori exprimă produsele directe ale activităţilor unui
  program. Mai exact, output-ul se referă la tot ceea ce a fost obţinut prin consumarea resurselor.
 • indicatori de rezultat (outcome indicators) – ei apreciază dacă proiectul atinge efectele /
  schimbările așteptate pe termen scurt, mediu și lung. Deoarece indicatorii de rezultat măsoară
  modificările care au loc în timp, indicatorii trebuie măsurați cel puțin la momentul inițial (la începerea
  proiectului) și la sfârșitul proiectului.
  Atunci când se selectează indicatorii, realizatorii de proiecte trebuie să țină cont de faptul că,
  uneori, colectarea și analizarea unor indicatori presupune mai mult timp și mai multe costuri decât
  colectarea și analizarea altor indicatori. Dacă este posibil, ar trebui luată în considerare utilizarea
  surselor de date deja existente (de exemplu: anchete, chestionare etc.) din domeniu.

Indicatorii durabili sunt simpli, precişi și măsurabili. În plus, proiectele aspiră la indicatori care
sunt SMART. Aceasta înseamnă că indicatorul este:

 1. Specific (simplu, sensibil, semnificativ)
 2. Măsurabil (semnificativ, motivant)
 3. Accesibil (realizabil, posibil, fezabil)
 4. Relevant (rezonabil, realist și cu resurse, bazat pe rezultate)
 5. Timp util (bazat pe timp, limitat în timp, în timp util, sensibil la timp).

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.