Mobilitatea C4-Iskenderun(Turcia)

Prezentarea activităților

Luni-16 ianuarie 2023

Prima activitate a fost ,,Energia și Mediul”. Elevii au creat un arbore de idei pornind de la cuvântul „energie”. Prin această activitate, elevii au identificat principalele surse de energie. Apoi a avut loc o prezentare a surselor de energie (regenerabile și neregenerabile) și fiecare echipă a prezentat câte o sursă de energie, argumentând avantajele și dezavantajele fiecăreia. Evaluarea activităților din prima zi a fost realizată prin intermediul unui rebus și word search.Ziua s-a încheiat cu 2 întâlniri informale cu guvernatorul regiunii și guvernatorul educativ.

Marți-17 ianuarie 2023

A doua zi a început cu o prezentare interactivă pe tema „Conservarea energiei – un pas către o dezvoltare durabilă”. Elevii au lucrat în grupuri internaționale. Fiecare grupă avea sarcina de a descoperi modalități de economisire a energiei electrice, termice și mecanice în diferite domenii (la încălzire și la pregătirea mâncărurilor, la încălzirea apei și la iluminat, la utilizarea aparatelor de uz casnic și în transport). La final a fost organizat un tur al activităților, purtătorul de cuvânt al fiecărei echipe a prezentat ideile grupului său de economisire a energiei, iar ceilalți elevi au putut adăuga idei noi dacă au avut. Activitatea a fost evaluată printr-un test de conservare a energiei. Profesorul coordonator a informat elevii despre câtă energie consumă aparatele electrice dintr-o casă. Apoi a fost făcut un audit energetic școlar. Ca și activitate de follow up, elevii trebuie să facă pașaportul energetic al casei lor cu ajutorul părinților lor.
Ultima activitate din a doua zi a fost un studiu de caz la centrala eoliană Guris. Elevii au avut ocazia să învețe cum este produsă și acumulată energia eoliană.

Miercuri-18 ianuarie 2023

Ziua a început cu activitatea „Energia verde”. S-a început cu un brainstorming despre energia verde, apoi elevii au vizionat câteva fragmente video și au discutat pe baza lor despre cauzele efectelor observate. Lucrând în grupuri internaționale, ei au studiat definiția „energiei verzi” dintr-un text dat. Elevii, împreună cu profesorii, au realizat o listă cu sursele de „energie verde”. Apoi, elevii au făcut o cercetare online a organizațiilor verzi din tările implicate în proiect. La finalul activității a fost organizat un experiment despre izolarea termică. După-amiaza a fost făcută o cercetare la Expo 2021. Elevii au dobândit informații despre impactul schimbărilor climatice asupra mediului.

Joi-19 ianuarie 2023

Ziua a început cu activitatea „O economie circulară pentru smartphone-uri și dispozitive electronice”. Elevii au învățat despre impactul smartphone-urilor și al altor dispozitive electronice asupra mediului și cum să creeze o economie circulară pentru dispozitivele electronice. De asemenea, elevii au creat și un newsletter cu titlul ,,Energy Saving”.
Elevii au fost informați de un inginer electrotehnic de la Atlas Energy despre procesul de generare a energiei din cărbune și au comparat sursele tradiționale de energie cu cele regenerabile. Apoi, elevii au făcut un tur al centralei Atlas Energy, îndrumați de experți.
Ziua s-a încheiat cu un seminar interactiv la Universitatea Iskenderun Teknik. Profesorul dr. Suha Orkun MERT de la Departamentul de Inginerie a Petrolului și Gazelor Naturale a făcut o prezentare pe tema „Energie, eficiență și economisire”. Apoi, a discutat cu elevii despre diferența dintre economisirea energiei și eficiența energetică.

Vineri-20 ianuarie 2023

Ultima zi a început cu recapitularea și consolidarea informațiilor dobândite în cadrul activităților desfășurate în această săptămână. Cele mai importante informații obținute au fost folosite în realizarea unei broșuri. Elevii au desfășurat o campanie cu tema „STOP RISIPEI DE ENERGIE” scriind o scrisoare și distribuind-o online.
Școala gazdă a organizat evaluarea finală a elevilor.
După evaluare, s-au acordat certificatele de participare. 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.