Obiectivele proiectului

SCOPUL  proiectului este educarea elevilor din țările partenere pentru a aplica principii și comportamente ecologice conform paradigmei celor 3R (reducere, reciclare și reutilizare),pentru o dezvoltare durabilă, în acord cu prioritățile europene susținute prin proiectele Erasmus+.

O1. Dobândirea de atitudini civice conștiente despre importanța schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile a mediului prin aplicarea paradigmei celor 3R (reducere,reutilizare, refolosire);

O2. Dezvoltarea de cunoștințe și competențe științifico-tehnice pentru educația ecologică de calitate în protecția durabilă a mediului;

O3. Dezvoltarea personală a elevilor, a gândirii critice, a creativității, precum şi a cooperării interdisciplinare;

O4. Învățarea „co-existenței” prin cultivarea competenţelor de comunicare, precum şi a respectului pentru valorile şi caracteristicile culturale ale altor parteneri;

O5.  Dezvoltarea capacității de a socializa prin faptul că elevii vor locui în familii în timpul vizitelor în țările partenere.

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.