SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. IOAN GURĂ DE AUR” HUȘI

Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur’’ din Huși este singurul liceu de teologie din județul Vaslui.
Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ioan Gură de Aur” are două profiluri: teologic și filologic.
Activitatea educațională desfășurată de liceul nostru se bazează pe un grup de cadre didactice cu înaltă pregătire, orientați pe formarea competențelor cheie, reducerea abandonului școlar și a absenteismului în rândul elevilor.

Școala are 185 de elevi și 20 de profesori. Elevii și profesorii acestui liceu vor să fie mai conștienți de problemele de mediu și doresc să integreze paradigma celor 3R în școală.

În plus, studenții noștri vor să se gândească la acțiuni de reducere a deșeurilor pe care le vor putea face zilnic acasă și în liceu.
Prin mobilitățile acestui proiect, aceștia vor putea să descopere și să învețe de la alți elevi. Prin întâlniri,
elevii vor putea să-și dezvolte potențialul și să-și lărgească cunoștințele.
Nu avem experiență anterioară în ceea ce privește proiectele Erasmus+ cu finanțare, dar avem derulate foarte multe proiecte eTwinning și avem Certificat de Școală eTwinning și numeroase certificate naționale și europene de calitate.

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.