Sustenabilitate

Va fi foarte important ca proiectul să continue și să utilizeze rezultatele sale după încheierea perioadei de finanțare.

Rezultatele proiectului vor fi utilizate și exploatate pe termen lung, iar toți partenerii se angajează să privească diseminarea și exploatarea ca pe un progres care se extinde dincolo de durata proiectului și în viitor.

Pentru a susține activitățile și rezultatele proiectului, intenționăm să întreprindem următoarele acțiuni:

-Dobândirea de noi instrumente și cunoștințe privind schimbările climatice și provocările de mediu ,

-Creșterea gradului de conștientizare al strategiei europene Green Deal,

-Să permită o înțelegere deplină a practicării conceptelor de reducere, reutilizare, reciclare și economisire a energiei.

-Creșterea gradului de conștientizare a utilizării eficiente a energiei la nivelul publicului ,

-Promovarea în familii a atitudinilor ecologice,

-O mai bună înțelegere și recunoaștere a competențelor și calificărilor în materie de reducere, reutilizare, reciclare în Europa și nu numai,

-Menținerea activă a proiectului eTwinning,

-Încărcarea rezultatelor și a materialelor educaționale pe e-Twinning și alte platforme educaționale,

-Punerea la dispoziție a tuturor materialelor educaționale produse în timpul proiectului pe platforma eTwinning și pe alte platforme,

-Menținerea activă a platformelor de e-learning pentru noii elevi,

-Actualizarea paginii web a proiectului,

-Participarea la conferințe educaționale la nivel național și internațional pentru promovarea activităților și a rezultatelor proiectului,

-Menținerea activă a rețelelor formate cu părțile interesate implicate în vederea dezvoltării de idei de cooperare viitoare,

-Lucrul în echipă, dar și consolidarea cercetării independente,

-Consolidarea capacității de a lucra în mai multe domenii curriculare,

-Dezvoltarea cunoștințelor în aplicații practice,

-Producerea de conținut creativ care poate fi împărtășit cu alții în cadrul școlii sau diseminat online,

-Abilități de prezentare pentru a-i familiariza pe elevi cu vorbitul în public,

-Schimbarea atitudinii elevilor față de conceptele de reducere, reutilizare și reciclare,

-Elevii noștri vor influența alte grupuri de persoane în numeroase circumstanțe și moduri,

-Prin intermediul parteneriatului de proiect, profesorii vor fi încurajați și susținuți să continue să își actualizeze cunoștințele, abilitățile și competențele, după cum este necesar, pentru a fi pe deplin eficienți în predare și capabili să se adapteze la nevoile în continuă evoluție ale elevilor într-o lume aflată în rapidă schimbare socială, culturală, economică și tehnologică,

-Școlile participante vor arăta succesul implementării proiectului lor altor școli din orașul sau localitatea lor, iar acest lucru îi va încuraja și pe alții să aplice acest tip de proiecte,

-Proiectul îi va influența pe ceilalți profesori care vor începe să lucreze în aceste școli și pe elevii care vor alege această școală pentru a studia,-

-Școlile partenere vor fi centre de formare pentru școlile cu mai puțină experiență care doresc să gestioneze proiecte Erasmus+.